VI LEVERER CONTAINERE TIL HELE LANDET

KVALITET, KAPASITET OG KOMPETANSE ER VÅRE STYRKER

Containergruppen Norge er en totalleverandør av utstyr til avfall- og gjenvinning, anlegg -og transport, entreprenører, landbruk, offshore, offentlig sektor, og privat varehandel, lager og produksjon.

Vi kan tilby alle typer containere for krok, lift, front- og bak-laster. Lager- og miljøcontainere, grus og- komprimerende utstyr. Fleksibiliteten er stor. Vi kan gi våre kunder miljømessige gode og kostnadseffektive løsninger ikke minst ved samfrakt.

Containergruppen har egen konstruksjonsavdeling og kan gjennom dette tilpasse produkter etter kundens ønske. Kvalitet og leveringstid er som lovet.

 

Salgs- og leveringsbetingelser

CGN Salgs og leveringsbetingelser (PDF)

Viktig informasjon ved mottak av containere (PDF)

Prosedyre ved varemottak fraktbrev korona (PDF)

Service

  • Vi tilbyr service og reparasjoner ute hos kunden.
  • Egen servicebil med alt nødvendig utstyr for fagmessig utførelse.
Vår samarbeidspartner

CGN er en del av Hamjern invest konsernet. Dette har gitt oss en solid industriell medeier som bidrar aktivt i driften, slik at vi i felleskap oppnår de mål CGN har satt seg.