Takløsninger

To-delt nett tak

Hydraulisk tak

Skyve-tak

Hydraulisk-tak med valgfri åpnings side

Tak med jekk

Tak som åpnes med maskin/hjullaster