FAQ

Jeg får ikke lukket det hydrauliske taket på containeren

Svar:

  1. Sjekk oljenivå i tanken
  2. Juster gjennomstrømmings-mengden ved å vri på strupeventilen og prøv å pumpe på nytt.
  3. Dersom taket ikke beveger seg ned etter punkt. 2,  Pump taket litt mer opp, og gjenta pkt. 2